Gezondheid

Hoewel de lapinporokoira een relatief gezond ras is zijn er toch aandachtspunten.

Binnen het ras komt epilepsie voor, hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier) en diverse oogaandoeningen zoals PRA, PPM en alle vormen van cataract.

Er zijn een aantal gentesten om verschillende vormen aan te tonen en er worden nieuwe gentesten ontwikkeld.

Indien uit een gentest blijkt dat de hond drager is moet de partner vrij zijn. Lijders zijn uitgesloten voor de fok.